Skyldberg Carolina

Adopcion Dejar Sanar El Alma

180 SEK / I lager.
I april släpptes min bok Adoption Låta Själen Läka i Colombia. Boken presenterades på bokmässan (Feria de Libro 2018) i Bogotá och var en av de mest sålda böckerna. Min intention med boken är att börja prata om ett viktigt men mycket tabubelagt ämne i Colombia också att lyfta de biologiska mammornas röst för att släppa på skuld och skam som är förknippat med att lämna bort ett barn.